چند راه  براي تقويت املاي كلاس اولي ها

ü       يك بارمتن رابراي دانش آموز بخوانيد. يك بارهم خود او بخواند. سپس براي او ازهمان متن املابگوييد.

ü       كلماتي راكه درنوشتن آن هامشكل دارد برايش صداكشي كنيد ياخودش صداكشي كند، بعد بنويسد.

ü       مي توانيدكلمات جديد هر درس را روي كارت هاي مقوائي يا كاغذي به ابعاد 7*10 سانتي متر برايش بنويسيد ،سپس ابتدا كارت رابه اونشان دهيد تا بخواند  بعدكارت را برگردانيد و از او بخواهيد  تا بنويسد.

ü       باتركيب حروف صامت ومصوت  ،كلمه سازي كرده وسپس با همان كلمه جمله بنويسد.(  مصوت ها شامل :   آ   ا-  اَ    َ     -   او       و   -   اُ     ُ    -   اِ       ِ    -    اي            )  وصامت ها بقيه ي حروف الفبا هستند.

ü       مثال براي تمرين بالا:  بَ    :    بَرادَ ر  :    اَمين     با   ساسان   بَرادَر  اَست. 

ü       روي كارت شكل كلماتي راكه درنوشتن آنها مشكل دارد رابكشيد و دانش آموز را راهنمايي كنيد تا پشت كارت نام شكل را بنويسد. درصورتي كه نتوانست ازروش هاي بالا كمك بگيريد.

ü       همكاران واولياء گرامي دقت داشته باشيد كه هميشه  نوشتن خوب نتيجه ي خواندن خوب است ،پس براي نوشتن املا دانش آموزبايد حتماً متن راخوانده باشد .

+ نوشته شده توسط محمدرضا ابوالحسني در پنجشنبه پانزدهم آذر 1386 و ساعت 20:58 |


Powered By
BLOGFA.COM