نحوه ي اجراي تست خلاقيت تصويري

 

1.به همه ي فراگيران يك كاغذ سفيد مي دهيم.

 

2.موضوعي رابراي آن هامشخص مي كنيم.(دايره مربع مثلث - ...)

 

3.از ان هامي خواهيم درمدت زمان محدودي بين ده تا پانزده دقيقه هرچيزي كه به

 

 موضوع مربوط مي شود راچه طبيعي ياغيرطبيعي روي كاغذ بكشند.

 

4.از آن ها مي خواهيم جهت كشيدن شكل ها رابافلش مشخص كنندويا شماره بزنند.

 

5.درپايان افرادي كه شكل هايشان به هم ربط نداشته باشد ذهن خلاقتري دارند.

 

براي مثال: موضوع دايره(خورشيد،ماه،كره زمين)پرش خلاق نيست اما(خورشيد،سيب

 

 ،فرمان ماشين ،ساعت )پرش خلاق است.

 

 

 

+ نوشته شده توسط محمدرضا ابوالحسني در شنبه پنجم آبان ۱۳۸۶ و ساعت 22:28 |


Powered By
BLOGFA.COM